Sustainable Attitude For Environment in Adult Education


No. 2019-1-LT01-KA204-060634/ 944445933/P3
     
  English http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-en
  Latviešu http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lv
  Lithuanian http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lt 

Mēs esam 6 partneri no Eiropas Savienības valstīm (Nīderlandes, Lietuvas, Zviedrijas, Slovākijas, Igaunijas un Latvijas), kas sadarbojas Erasmus+ projektā ar mērķi izpētīt ilgtspējību attieksmi pret vidi pieaugušo izglītībā. Vēlamies analizēt pieaugušo izglītības speciālistu jeb izglītotāju vajadzības un kompetences ilgtspējības jomā, un mums nepieciešama Jūsu palīdzība.


Jūs, jomas speciālisti, tiekat laipni aicināti piedalīties aptaujā. Tas neaizņems vairāk par 10 minūtēm. Apkopotie rezultāti tiks izmantoti, lai izveidotu “S.A.F.E. rokasgrāmatu pieaugušo izglītotājiem”, kā arī materiālus pieaugušajiem, kas balstīti uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IA mērķi) (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300).

 

Aptauja ir anonīma, un visi iegūtie dati tiks attēloti analīzē vispārējā veidā.Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks!Pateicamies par palīdzību un patiesām atbildēm!Jautājumu gadījumā lūdzu sazinieties ar: iipc@tl.lv


Šajā pētījumā ir 28 jautājumi.