Sustainable Attitude For Environment in Adult Education


No. 2019-1-LT01-KA204-060634/ 944445933/P3
     
  English http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-en
  Latviešu http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lv
  Lithuanian http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lt 

Gerb. tyrimo dalyvi (-e),
Šeši partneriai iš ES šalių (Nyderlandų, Lietuvos, Švedijos, Slovakijos, Estijos ir Latvijos) įgyvendina
Erasmus + Strateginių partnerysčių projektą, kurio tikslas - plėtoti suaugusiųjų švietėjų
kompetencijas, leidžiančias mokyti suaugusiuosius tvaraus vystymosi principų, sutelkiant dėmesį į
mažesnį vartojimą, aktyvesnį judėjimą, sveiką gyvenimo būdą, aktyvų pilietiškumą, fizinę ir psichinę
sveikatą bei gyvenimo kokybę. Šiuo tyrimu norime atskleisti suaugusiųjų švietėjų poreikius ir
kompetencijas tvarumo srityje, todėl mums labai reikia jūsų pagalbos.
Maloniai prašome Jūsų užpildyti klausimyną. Atsakymai į klausimus užims apie 10 minučių Jūsų
laiko.

 

Apibendrinti rezultatai bus naudojami „S.A.F.E vadove suaugusiųjų švietėjams“, taip pat medžiagoje
suaugusiesiems
(Darnaus vystymo tikslai (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300).

 

Tyrimas yra anoniminis, visi duomenys bus pateikiami apibendrintai.


Jūsų nuomonė yra labai svarbi.


Ačiū už pagalbą ir nuoširdžius atsakymus.


Jei turite klausimų, prašome rašyti e-paštu iipc@tl.lv

 

Projekto komanda


Šioje apklausoje yra 28 klausimai.